Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Yönetim Kurulu

Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU

Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Syracuse Üniversitesi İşletme Okulu Pazarlama Bölümü’nden 1987 yılında mezun olan Murat Ruhi Çuhadaroğlu, Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.’de Kapı Satış Departman Müdürü olarak meslek hayatına atılmıştır. 1990 yılında aynı şirkette Dış İlişkiler Müdürü olmuş, 1995 - 1999 yılları arasında Çuhadaroğlu Pazarlama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş. ’de Genel Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 

1999 – 2007 yılları arasında Çuhadaroğlu Metal San.ve Pazarlama A.Ş. ve Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Murat Ruhi Çuhadaroğlu, 2007 yılından bu yana dönüşümlü olarak Çuhadaroğlu Metal San.ve Pazarlama A.Ş. ve Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Murat Çuhadaroğlu, Çuhadaroğlu Grubundaki görevlerinin yanı sıra profesyonel fotoğrafçılıkla uğraşmaktadır.

 

Halil Nejat ÇUHADAROĞLU

Halil Nejat ÇUHADAROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

1988 yılında Syracuse Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Halil Nejat Çuhadaroğlu, 1990 yılında ise Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. 1989 yılında Çuhadaroğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.’de Pazarlama Müdürü olarak başladığı meslek hayatında daha sonra sırasıyla 1993 - 1995 yılları arasında Çuhadaroğlu İnşaat San.ve.Tic. A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı, 1995 - 1997 yılları arasında Çuhadaroğlu Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 

1998-2001 yılları arasında Çuhadaroğlu Pazarlama A.Ş ve Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri yürütmüştür. 2001-2004 yılları arasında Çuhadaroğlu Metal San.ve Pazarlama A.Ş. ve Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalışan Halil Nejat Çuhadaroğlu, 2007’den bu yana dönüşümlü olarak Çuhadaroğlu Metal San. ve Pazarlama A.Ş. ve Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkanı görevlerinde bulunmaktadır. Nejat Çuhadaroğlu’nun, Çuhadaroğlu Grubundaki görevlerinin yanı sıra kurucusu olduğu HİSART Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, 2014 yılından beri Çağlayan’daki Çuhadaroğlu’nun ilk binasında ziyarete açılmıştır.

 

METİN YILMAZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

 

RAHİME ALEV DUMANLI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

 

ABDULLAH GÜNHAN AKSOY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı

 

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.

covid