Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Genel Kurul Bilgileri

2021 Olağan Genel Kurul - 26 Nisan 2022

Bilgilendirme Dökümanı 2021Pdf İndir

Çağrı İlan 2021Pdf İndir

Gündem 2021Pdf İndir

Vekaletname 2021Pdf İndir

Tutanak 2021Pdf İndir

Hazirun 2021Pdf İndir

2020 Olağan Genel Kurul - 28 Nisan 2021

Bilgilendirme Dökümanı 2020Pdf İndir

Çağrı İlan 2020Pdf İndir

Gündem 2020Pdf İndir

Vekaletname 2020Pdf İndir

Hazirun 2020Pdf İndir

Tutanak 2020Pdf İndir

2019 Olağan Genel Kurul - 22 Nisan 2020

Bilgilendirme Dökümanı 2019Pdf İndir

Çağrı İlan 2019Pdf İndir

Gündem 2019Pdf İndir

Hazirun 2019Pdf İndir

Tutanak 2019Pdf İndir

Vekaletname 2019Pdf İndir

2018 Olağan Genel Kurul - 24 Nisan 2019

Bilgilendirme Dökümanı 2018Pdf İndir

Çağrı İlan 2018Pdf İndir

Gündem 2018Pdf İndir

Hazirun 2018Pdf İndir

Tutanak 2018Pdf İndir

Vekaletname 2018Pdf İndir

2017 Olağan Genel Kurul - 27 Mart 2018

Bilgilendirme Dökümanı 2017Pdf İndir

Çağrı İlan 2017Pdf İndir

Gündem 2017Pdf İndir

Hazirun 2017Pdf İndir

Tutanak 2017Pdf İndir

Vekaletname 2017Pdf İndir

2016 Olağan Genel Kurul - 30 Mart 2017

Bilgilendirme Dökümanı 2016Pdf İndir

Çağrı İlan 2016Pdf İndir

Gündem 2016Pdf İndir

Hazirun 2016Pdf İndir

Tutanak 2016Pdf İndir

Vekaletname 2016Pdf İndir

2015 Olağan Genel Kurul - 28 Mart 2016

Çağrı İlanı 2015Pdf İndir

Gündem 2015Pdf İndir

Hazirun 2015Pdf İndir

Tutanak 2015Pdf İndir

Vekaletname 2015Pdf İndir

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.