Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Üst Yönetim

Kenan Aracı

Kenan ARACI

Genel Müdür

1970 İstanbul doğumlu Aracı, Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde lisans, Bahçeşehir Üniversitesi’nde işletme üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır. 

Kenan Aracı, 1992 – 1995 yılları arasında Almanya’nın Karlsruhe şehrinde inşaat sektörü ve mimari uygulama dalında proje geliştirme ve uygulama ofisinde 3 yıl boyunca başta iş merkezi, konut, hastane olmak üzere farklı projelerde görev almıştır. Türkiye’ye dönünce ağırlıklı olarak mimari uygulamada kullanılan alüminyum kapı, pencere ve cephe sistemleri dizaynı ve aynı zamanda üretimini yapan sanayi kuruluşu Çuhadaroğlu Grubu’nda çalışmaya başlamıştır.

Çuhadaroğlu Grubu bünyesinde; Ürün Yöneticisi, Pazarlama Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2003 yılında Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. ve Çuhadaroğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.’ye, 2010 yılında da Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanan Aracı halihazırda Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. ile Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevlerini sürdürmektedir.

Türkiye İnşaat Malzemecileri (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Alüminyum Sanayicileri (TALSAD) derneklerinin de yönetim kurulu üyesi olan Aracı, aynı zamanda İTO 58. Grup Metal Ürünleri ve Mutfak Ekipmanları komitesinde meslek komitesi üyesidir.

Gökhan Atsız

Gökhan ATSIZ

Genel Müdür Yardımcısı

1975 Almanya doğumlu olan Gökhan Atsız, İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Çuhadaroğlu Grubu bünyesine 2000 yılında Satınalma Sorumlusu olarak katılan Atsız, Çuhadaroğlu Alüminyum San. Ve Tic.A.Ş.’de 14 yıl boyunca Satınalma ve İdari İşler, Planlama, Lojistik Operasyon birimlerinde yöneticilik yapmış, 2015 yılından itibaren her iki grubun Satınalma ve İdari İşler Yöneticiliği ve Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

2018 yılında ise Çuhadaroğlu Metal San. ve Pazarlama A.Ş.’nin Pazarlama, Satış, Ar-Ge Merkezi ve Üretiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup görevini sürdürmektedir.

Çetin Gürdal

Çetin GÜRDAL

Genel Müdür Yardımcısı

1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Çetin Gürdal, 1999 yılında Çuhadaroğlu Grubuna dahil olmuş ve 2008 yılına kadar Teklif departmanında çeşitli görevler almıştır.

2008-2017 yılları arasında Planlama ve Koordinasyon departmanında Müdür olarak çalışmalarını sürdüren Gürdal, 2017-2018 yılında Projeler Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. 2018 yılı Mart ayı itibariyle Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup görevini sürdürmektedir.

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.