Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Sağlık, Emniyet, Çevre

Sağlık Emniyet Çevre Politikamız

ÇUHADAROĞLU Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. alüminyum sektörünün öncü ve lider firması olarak hedefimiz; bütün faaliyetlerimizi yürütürken çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, ziyaretçilerimize daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için;

İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
İş sağlığı ve güvenliği ile çevre açısından uymak zorunda olduğumuz yasal düzenlemelere uymayı ve müşterilerin talep etmiş olduğu gereklilikleri yerine getirmeyi,

Firmamızın bütün süreçlerinde oluşabilecek her türlü tehlikeleri, riskleri ve fırsatları tespit etmeyi, ortadan kaldırmayı, azaltmayı, değerlendirmeyi, gerekli önlemleri almayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Firmamızın bütün süreçlerinde oluşabilecek çevresel etkileri dikkate alıp, kirliliği kaynağında önlemeye yönelik tedbirleri almayı, atık miktarlarımızı azaltmayı ve mümkün olduğunca geri kazanım ve bertaraf yöntemlerini uygulamayı,

Bu önlemlerin sürekliliğini sağlayarak tüm çalışanlar arasında sağlık, emniyet ve çevre bilinci geliştirmek için sorumluluk ve yetkilerin her kademedeki çalışanlar, çalışan temsilcileri tarafından karşılıklı işbirliği ve katılımı ile paylaşıldığı bir çalışma ortamı yaratmayı,

Sağlık, emniyet , çevre bilinci ve duyarlılığımızı tüm paydaşlarımıza yaymayı ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve gerekli kaynağı ayırmayı,

Sağlayacak çalışmalar yapmayı taahhüt ederiz.

Kenan ARACI - Genel Müdür - 30.07.2019

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.