Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Kalite

Kalite Politikamız

Amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda alüminyum sektöründe lider ve yenilikçi bir anlayış içinde takım ruhuyla hareket ederek uygulanabilir şartları yerine getirmeyi, hızlı, doğru ve güvenilir hizmet vermeyi amaçlayan Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.;

Müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet verebilmek için Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,

Müşterilerin performans beklentilerini sürekli karşılayarak memnuniyetlerini arttırmayı,

Birlikte çalıştığımız Müşterilerimizin, Bayilerimizin ve Tedarikçilerimizin bilgi ve birikimlerini arttırarak geliştirmeyi,

Çalışanlarımıza eğitimler vererek sürekli geliştirmeyi,

Bilgi Güvenliği, İş Güvenliği, Çevre ve diğer bütün yasal gereklere uymayı taahhüt ederiz.

Kenan ARACI - Genel Müdür 15.10.2018

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.