Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Board of Directors

Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU

Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU

Chairman of the Board

Murat Ruhi Çuhadaroğlu, who graduated from Syracuse University, Management School Marketing Department in 1987, started his business life as the Manager of Door Sales Department at Çuhadaroğlu Aluminium Industry and Marketing Inc. In 1990, he became External Relations Manager for the same company.

He then served as the Chairman of Çuhadaroğlu Marketing Inc. and as an Assistant General Coordinator of Çuhadaroğlu Aluminium Industry and Marketing Inc. From 1995 to 1999; then he served as the Chairman of the Board of Directors at Çuhadaroğlu Metal Industry and Marketing Inc. between 1999 and 2007. Since 2007, Murat Ruhi Çuhadaroğlu has been alternately serving as the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors of Çuhadaroğlu Metal Industry and Marketing Inc. and Çuhadaroğlu Aluminium Industry and Marketing Inc. Murat Çuhadaroğlu is engaged in professional photography as well as his duties in Çuhadaroğlu Group.

 

Halil Nejat ÇUHADAROĞLU

Halil Nejat ÇUHADAROĞLU

Vice Chairman of the Board of Directors

Halil Nejat Çuhadaroğlu who graduated from the Department of Economics of Syracuse University in 1988 , graduated from Marmara University, Department of Economics in English in 1990. 

In 1989, he started his career as Marketing Manager at Çuhadaroğlu Chemistry Industry and Marketing Inc.; then between 1993-1995, he worked as the Vice-General Manager at Çuhadaroğlu Construction Industry and Marketing Inc.; and between 1995-1997, he served as the General Manager at Çuhadaroğlu Chemistry Industry and Marketing Inc. Between 1998-2001, he was a member of the Board of Directors. Çuhadaroğlu Marketing Inc. and Çuhadaroğlu Aluminium Industry and Marketing Inc. Halil Nejat Çuhadaroğlu, who worked as the General Manager at Çuhadaroğlu Metal Industry and Marketing Inc. and Çuhadaroğlu Aluminium Industry and Marketing Inc. between 2001-2004, has been alternately serving as the Vice President and Chairman of the Board of Directors of Çuhadaroğlu Metal Industry and Marketing Inc. and Çuhadaroğlu Aluminium Industry and Marketing Inc. since 2007. Along with his duties at the Çuhadaroğlu Group, Nejat Çuhadaroğlu is the founder of the HİSART Live History and Diorama Museum, which he opened the first building of Çuhadaroğlu in Çağlayan in 2014.

 

METİN YILMAZ

BOARD MEMBER

Member of Corporate Governance Committee, Member of Early Detection of Risk Committee

RAHİME ALEV DUMANLI

BOARD MEMBER

Chairman of Corporate Governance Committee, Member of Audit Committee

 

ABDULLAH GÜNHAN AKSOY

BOARD MEMBER

Chairman of Audit Committee, Chairman of Early Detection of Risk Committee

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.

covid