Sağlık Emniyet Çevre Politikamız

Sağlık Emniyet Çevre Politikamız

ÇUHADAROĞLU Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. alüminyum sektörünün öncü ve lider firması olarak hedefimiz; bütün faaliyetlerimizi yürütürken çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, ziyaretçilerimize daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için;

  • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre açısından uymak zorunda olduğumuz yasal düzenlemelere uymayı ve müşterilerin talep etmiş olduğu gereklilikleri yerine getirmeyi,
  • Firmamızın bütün süreçlerinde oluşabilecek her türlü tehlikeleri, riskleri ve fırsatları tespit etmeyi, ortadan kaldırmayı, azaltmayı, değerlendirmeyi, gerekli önlemleri almayı ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Firmamızın bütün süreçlerinde oluşabilecek çevresel etkileri dikkate alıp, kirliliği kaynağında önlemeye yönelik tedbirleri almayı, atık miktarlarımızı azaltmayı ve mümkün olduğunca geri kazanım ve bertaraf yöntemlerini uygulamayı,
  • Bu önlemlerin sürekliliğini sağlayarak tüm çalışanlar arasında sağlık, emniyet ve çevre bilinci geliştirmek için sorumluluk ve yetkilerin her kademedeki çalışanlar, çalışan temsilcileri tarafından karşılıklı işbirliği ve katılımı ile paylaşıldığı bir çalışma ortamı yaratmayı,
  • Sağlık, emniyet , çevre bilinci ve duyarlılığımızı tüm paydaşlarımıza yaymayı ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve gerekli kaynağı ayırmayı,

Sağlayacak çalışmalar yapmayı taahhüt ederiz

Kenan ARACI - Genel Müdür - 30.07.2019