Sağlık Emniyet Çevre Politikamız

Sağlık Emniyet Çevre Politikamız

ÇUHADAROĞLU Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. alüminyum sektörünün öncü ve lider firması olarak hedefimiz; bütün faaliyetlerimizi yürütürken çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, ziyaretçilerimize daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için;

  • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre açısından uymak zorunda olduğumuz yasal düzenlemelere uymayı ve müşterilerin talep etmiş olduğu gereklilikleri yerine getirmeyi,
  • Firmamızın bütün süreçlerinde oluşabilecek her türlü tehlike ve riskleri tespit etmeyi, değerlendirmeyi, gerekli önlemleri almayı ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Firmamızın bütün süreçlerinde oluşabilecek çevresel etkileri dikkate alıp, kirliliği kaynağında önlemeye yönelik tedbirleri almayı, atık miktarlarımızı azaltmayı ve mümkün olduğunca geri kazanım ve bertaraf yöntemlerini uygulamayı,
  • Bu önlemlerin sürekliliğini sağlayarak tüm çalışanlar arasında sağlık, emniyet ve çevre bilinci geliştirmek için sorumluluk ve yetkilerin her kademedeki çalışanlar tarafından karşılıklı işbirliği ile paylaşıldığı bir çalışma ortamı yaratmayı,
  • Sağlık, emniyet , çevre bilinci ve duyarlılığımızı tüm paydaşlarımıza yaymayı ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve gerekli kaynağı ayırmayı,

Sağlayacak çalışmalar yapmayı taahhüt ederiz

Kenan ARACI - Genel Müdür - 12.07.2017