İnsan Kaynakları

Başarının, çalışanlarımızın bilgi, beceri ve motivasyonuna bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, yenilik ve gelişim odaklı düşünce sistemini destekleyerek en yetenekli çalışanları istihdam etmek ve olumlu bir iş ortamı yaratmak Çuhadaroğlu Metal İK Yönetimi olarak temel hedefimizdir.

Çuhadaroğlu Metal İK Yönetiminin temel amacı; nitelikli ve yüksek potansiyelli bireyleri istihdam eden, çalışana değer veren, değişime açık, çevreye, işçi sağlığı ve iş güvenliğine duyarlı, motivasyonu yüksek, katma değer yaratan bir organizasyon oluşturulmasını sağlamaktır.

Çuhadaroğlu Metal’in sahip olduğu değerler ve köklü kurum kültürü doğrultusunda işe alımdan yetenek yönetimine, eğitim ve gelişim programlarına tüm İK süreçleri, herhangi bir ayrım yapılmadan ve ayrıcalık tanınmadan, işin gerektirdiği yetkinlikler, çalışan potansiyeli ve mevcut performans dikkate alınarak yönetilmektedir. İK politikamızın hedefi çalışanlarımızın yetenek ve becerilerini sergileyebilecekleri, geliştirebilecekleri huzurlu bir mesleki ortam ve fiziksel çalışma koşullarının sağlanmasıdır.

Çuhadaroğlu Metal bünyesinde ihtiyaç olan pozisyonlar için ilanlar www.kariyer.net sitesinde yayınlanmaktadır. Başvurularınızı yayınlanan iş ilanları kapsamında yapabilirsiniz.

Staj başvuruları için özgeçmiş bilgilerinizi içeren başvuru belgenizi ik@cuhadaroglu.com.tr adresine iletebilirsiniz.